Har du lyst til å lære deg stift? Vi starter opp et kurs i stift for de som vil, hver fredag i 4 uker fremover i turnhallen. (11. 18. 25. sept. Og 2. Okt.) Dette kurset er beregnet til våre breddeutøvere. Og koster 250,- 

Fredager kl. 16:00-17:00: Bredde jenter og gutter 7-9 år

Fredager kl. 17:15-18:15: Bredde jenter og gutter 10-12 år og bredde ungdom 13-17 år

Kurset vil gå i dybden i en stift og det vil bli fokus på forståelsen av trikset ned til minste detalj. Mange av dere vil kanskje lærer dere stift på disse ukene, men selv om noen kanskje ikke klarer å mestre stift etter kurset, så vil han/hun ha veldig gode forutsetninger til å fortsette å øve på stift etter endt kurs. 

Kurset blir ledet av Mikkel Vitting. Mikkel har et godt rykte på seg for å ha fokus på mestring og lek så dette blir garantert lærerikt.

Påmelding i Rubic.

Slideshow