Styret 2020

Leder Roger Røstad
Nestleder Marthe Larsen
Sekretær Per Erik Sørgaard
Kasserer Bente Knutsen
Sportslig leder Andreas Erikstad-Meyer
Styremedlemmer Olav Overland, Nina Loeng
Varamedlem Trond Arild Fremstad

Har dere spørsmål ta kontakt med daglig leder Kaja Norum på dagligleder@orlandturn.no så videresender hun til riktig person.


Spørsmål gjeldende sportslig aktivitet kontakt Andreas Erikstad-Meyer på meyer.gymnastikk@gmail.com