Turnetusiasten Andreas Erikstad-Meyer i Ørland turnforening fikk den lokale Raushetsprisen, og hvis han vinner kr 100 000, vil pengene gå til det spesielle tiltaket «Superturn», som er et tilrettelagt tilbud for barn og unge med ulike typer utviklingshemming. For at tilbudet skal fungere er det essensielt å ha en fast trenerstab, slik at det dannes et stabilt tilbud for denne gruppen barn og unge, som ofte faller utenfor på slike sosiale arenaer. Fysisk trening og sosialt samvær er viktig for alle og med denne satsingen ønsker Ørland turnforening å være en foregangsklubb for andre foreninger og kommuner. – Superturn-treningene vi har gjennomført hittil har vært en ubetinget suksess, forteller Andreas.

Trykk på denne linken for å stemme. https://jobzone.no/artikler/raushetsaksjonen2020/1740/?

Ukategorisert