Kjøreplan Ørland Sparebank Open

Her finner du konkurransetidene under Ørland Sparebank Open 21. mai.
*Ta forbehold om endringer

Til utøvere i Ørland Turnforening vil det bli sendt ut oppmøtetider osv. internt i Rubic.

For mer info ta kontakt med Andreas Erikstad-Meyer på meyer.gymnastikk@gmail.com eller ring 90712704