Gjennom medlemskontigenten har alle utøvere forsikring når de er på trening som er organisert av klubben/foreningen. Nå åpner Gjensidige opp for at egentrening som kondisjonstrening og styrketrening/vansker dekkes. Dette grunnet situasjonen vi er i nå, med stengt hall og forbud mot organisert aktivitet. Under kan du lese informasjonen som vi har fått tilsendt. Presiserer at dette gjelder kun for de som har betalt medlemskontigenten.

Gjensidige praktiserer nå følgende:

I dag er det en del forbund som i lisensforsikringen har krav til at all aktivitet skal være organisert. I denne situasjonen mener Gjensidige at det må åpnes for egentrening i større grad uten at dette dekker all aktivitet. Gjensidige foreslår at løpetrening, styrketrening ++, som er bærer preg av å være strukturert egentrening dekkes. Aktiviteter som utføres sammen med andre, for eksempel løkkefotball dekkes ikke da dette også strider mot med råd fra FHI.

Dette er en unntakstilstand for idretten så intensjonen til Gjensidige er å bidra til at aktiviteten kan opprettholdes.

Unntaket blir da i hovedsak at Gjensidige ikke dekker skader som skjer om man bryter de råd helsemyndighetene har kommet med. Det mest nærliggende i så måte vil jo være de som samler seg i større uorganiserte grupper for å trene, disse er ikke omfattet. Utover det vil Gjensidige være smidige på definisjonen av «strukturert egentrening», hvis vi tar Gym og Turn som eksempel så er tilbakemeldingen at all kondisjonstrening og også turnspesifikke øvelser man gjør alene er dekket.

Ukategorisert