Info om høstens konkurranser til klubbens egne teamgym-partier. Dette er også sendt ut i Rubic til Aspirant, rekrutt junior og senior. har du ikke mottatt info, ta kontakt med med andreas på 90712704 eller meyre.gymnastikk@gmail.com for hjelp til Rubic.

Det gjenstår tre konkurranser før jul.
1) Regional konkurranse nasjonale klasser i Trondheim 20. nov
2) Teamgym NM junior i Arendal 26.-28. nov
3) Midt-Norsk Mesterskap nasjonale klasser 4.-5. des. på Ørland
*Alle som skal konkurrere i disse konkurransene må ha betalt konkurranselissens for 2021. dette sendes ut på E-post. (gjelder ikke aspirant)

Regional konkurranse i Trondheim 20. nov. Info om konkurransen er sendt ut i Rubic til alle på Aspirant, Rekrutt, Junior og Senior. Påmeldingsfrist er 18. okt. påmelding i Rubic. Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/2483

Teamgym NM i Arendal 26.-28 nov. Påmeldingsfrist er gått ut. Info om reise kommer i Rubic etter hvert.

Midt-norsk Mesterskap nasjonale klasser 4.-5. des arrangeres på hjemmebane i år. Denne konkurransen er for våre teamgym-partier Aspirant, rekrutt, junior og senior. Info om konkurransen og påmelding er sendt ut i Rubic. Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/2484

Ukategorisert