Innkalling årsmøte

Årsmøte i Ørland Turnforening avholdes onsdag 11. mars kl 19.30. For selve innkallingen se vedlagte lenke.