Bli medlem

For å melde deg inn i klubben går du via denne lenken:
https://medlemskap.nif.no
Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad og om du får plass på partiet eller blir satt på venteliste.

Når du har fått godkjent medlemsskap og fått plass på et parti i klubben kan du gå inn i nettbutikken og kjøpe treningsavgiften til partiet du eller barnet ditt trener på. Legg inn navnet på den du skal betale for under “øvrig informasjon”.
Nettbutikken: https://www.yourvismawebsite.com/orland-turnforening-1