Partier

Ørland Turnforening tilbyr trening for hele familien uansett nivå og ambisjoner, her kan du få tilbud om både breddeaktivitet og toppidrett. Vi deler opp våre partier i fire kategorier.

 • Gymlek er lek og moro for barn mellom 4 og 6 år
 • Bredde er turntrening for alle mellom 7 og 18 år. Hovedsakelig troppsgymnastikk
 • Teamgym er et konkurranseparti med innriktning på troppsgymnastikk (Opptakskrav).
 • GymX er gruppetreninger for voksne


Våre aldersstyrte partier følger kalenderåret og har opprykk til neste alderstrinn i januar. Alderen på partiene styres av det året man fyller (for eks. Gymlek 6 år, det året man fyller 6)

Breddeturn (åpne partier):

 • Gymlek 4 år (en gang i uken)
 • Gymlek 5 år (en gang i uken)
 • Gymlek 6 år (en gang i uken)
 • Breddeturn gutter 7-9 år (en eller to ganger i uken)
 • Breddeturn jenter 7-9 år (en eller to ganger i uken)
 • Breddeturn gutter 10-12 år (en eller to ganger i uken)
 • Breddeturn jenter 10-12 år (en eller to ganger i uken)
 • Breddeturn Ungdom 13-17 år (en gang i uken)
 • Turnakademiet 7-12 år (en eller to ganger i uken)

Teamgym (konkurransepartier/uttak):

 • Teamgym Aspirant 8-10 år (to ganger i uken)
 • Teamgym Rekrutt 11-12 år (tre ganger i uken)
 • Teamgym Junior 13-15 år (tre/fire ganger i uken)
 • Teamgym Senior 16+ (tre/fire ganger i uken)

GymX – Voksentrening 18+:

 • GymX – Voksenturn (en gang i uken)
 • GymX – Styrke (en gang i uken)
 • GymX – Yoga med Linda
 • GymX – Zumba med Ann
 • GymX – Bodybalance med Ann
Oversiktsbilde av turnaktiviteten
Treningstider vinter/vår 2020