Saksliste årsmøte 2012

ÅRSMØTE 2012, ØRLAND TURNFORENING

 

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
 1. Valg av:
  Møteleder: 
  Referent:
  2 protokollunderskrivere:
 1. Årsmelding for 2012
  1. Sportslig del.
  2. Administrativ del.
 1. Årsregnskap 2012
 1. Budsjett 2013
 1. Fastsetting av medlemskontingent
 1. Fastsetting av treningskontingent
 1. Innkomne saker.
 1. Valg

 

Valgkomiteens innstilling er som følger:

 Styret:

Verv                                      Varighet                   Navn

Leder:                                       2 år                              Bente Brevik

Nestleder:                               1 år                             Arne Martin Solli

Kasserer:                                 1 år                             Kenneth Sandvik

Sekretær:                                 2 år                             Randolf Strømsnes

Første styremedlem:         1 år                             Kari Beate Dahl Uthus

Andre styremedlem:         1 år                             Aia Hovde

Første varamedlem:          1 år                             Pål Sommervoll Johansen

Andre varamedlem:           1år                              Christer Eik

Repr. fra utøverne:             1 år                             Tomas Hovde

 

 

Valgkommitè:

Verv                                      Varighet                   Navn

Leder                                     1 år                             Årsmøtet foreslår

Medlem                                 1 år                             Årsmøtet foreslår

Medlem                                 1 år                             Årsmøtet foreslår