Info om oppstart til høsten

Få med deg de nye endringene til høsten! Nye tilbud og partier, treningstider, ny turnhall, trenere m.m

AKTIVITETSTILBUDET i klubben øker og vi kan nå tilby breddeturn i alle aldre. På breddepartiene vil man få utfolde seg i mange forskjellige apparater og man vil kunne få tilbud om å delta på treningsleirer og konkurranser. På flere partier kan velge om man ønsker å trene en eller to dager i uken. Man kan også melde seg på Ørland turnakademi som er et tilbud etter skoletid for skoleelever i 1.-10 klasse.

I tillegg kan man få tilbud om å delta på våre konkurransepartier med 3 treninger i uken, dette heter Teamgym (TG). Det er et tilbud til ekstra motiverte utøvere som innehar et vist nivå og vil trene litt ekstra. Her vil man konkurrere i alle apparatene i vår gren, Frittstående, Tumbling og Trampett.

PÅMELDING: Alle barn og ungdommer som står på venteliste hos oss vil fra høsten av få tilbud om plass, dette gjelder også for nye utøvere!
Info om påmelding vil komme snart, og hvordan man melder seg på partier. Følg med på vår facebookside Ørland Turnforening for oppdatering

Fra høsten av vil vi kunne tilby følgende partier:

 • Gymlek 4 år (foreldre og barnparti, 1 trening i uka)
 • Gymlek 5 år (foreldre og barnparti, 1 trening i uka)
 • Gymlek 6 år (foreldre og barnparti, 1 trening i uka)
 • Breddeturn jenter 7-9 år (1 eller 2 treninger i uka)
 • Breddeturn gutter 7-9 år (1 trening i uka)
 • Breddeturn jenter 10-12 år (1 eller 2 treninger i uka)
 • Breddeturn gutter 10-12 år (1 eller 2 treninger i uka)
 • Breddeturn ungdom 13-17 år (1 trening i uka)
 • Aspirant 8-10 år (uttak) (2 treninger i uka)
 • Rekrutt 11-13 år (uttak) (3 treninger i uka)
 • Junior 14-16 år (uttak) (3 treninger i uka)
 • Senior 16-18 år (uttak) 3 treninger i uka)
 • Ørland turnakademi, Etter skoletid kl. 14-16 (1 eller 2 treninger i uke)

TRENINGSTIDER:
Endringer kan forekomme

NY TURNHALL vil stå ferdig i slutten av august og alle våre partier vil flytte sin aktivitet inn i den nyoppussede hallen. Gamle Ørlandshallen holder på å bli pusset opp og innredet som en moderne turnhall med turnfasiliteter man bare kan drømme om. Turnfasilitetene på Ørland har aldri før vært så tilrettelagt. Her vil det kommer 3 nedfelte trampoliner, en 15 meter lang trampolinebane, trampetter og tumblingbaner til trygge landingsgroper i mykt skum. Hele hallen vil bli teppebelagt og med fast oppsatte apparater for både barn og ungdom. Hallen er spesiallaget for breddeturn og basistrening i tillegg til trening for eliteutøvere.